Kategorie

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Naszej strony internetowej twp.info.pl oraz sklepu internetowego twp.sklep.pl. Zapewniamy, że nasza firma ściśle przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TWP Sp. z o.o., z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Kościuszki 34, Dokumentacja Spółki przechowywana w: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000563377
NIP: 639-200-78-78 REGON: 3615772053.

3. Spółka TWP powołała osobę pełniącą obowiązki administratora danych osobowych. Zgodnie z art. 37 RODO. Kontakt z inspektorem możliwy jest mailowo (biuro@twp.info.pl) lub pocztą tradycyjną

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5 Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika., takie jak:
-imię i nazwisko,
-adres poczty elektronicznej,
-informacje o komputerze, korzystaniu ze Strony oraz ilości i czasu jej odwiedzin, a także -parametrów połączenia (w tym adresu IP, lokalizacji geograficznej, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość odwiedzin, odsłon Strony i ścieżki nawigacji na Stronie),
-informacje udostępnione nam w związku z korzystaniem z usług na Stronie lub generowane w trakcie korzystania z tych usług,
-informacje zawarte w jakimkolwiek komunikacie wysłanym nam bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony,
-jakiekolwiek inne dobrowolnie przekazane nam informacje lub dane osobowe.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia klienta tzn. Informowania go o aktualnym statusie realizacji zamówienia.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych uzyskane jest poprzez korzystanie z zabezpieczonych serwisów zewnętrznych służących do gromadzenia danych. Są one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz przed niewłaściwym zastosowaniem.
Po czasie, który umożliwi Nam zrealizowanie założeń przewidzianych w w/w polityce prywatności, lub do czasu, kiedy osoba fizyczna zażąda usunięcia jej danych.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Data aktualizacji: 2019-01-29 11:52:00

Powered by Comarch e-Sklep ®